Chính sách hoàn trả & hủy vé

Cập nhật lần cuối vào 08/08/2015

Quy định chung

Khi bạn đặt vé và thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi cho bạn một mã vé điện tử xác nhận bạn đã đặt chỗ và giảm đi số lượng vé còn hữu dụng cho loại vé tương ứng (mà bạn đã đặt). Vì vậy, những người khác sẽ không thể nào đặt được chỗ mà bạn đã đặt. Do đó, chúng tôi KHÔNG hủy vé hoặc trả lại tiền cho bạn trong trường hợp ban đã đặt mua vé thành công.

Nếu bạn không nhận được vé điện tử gửi vào email hoặc mã vé gửi qua SMS sau khi thanh toán trực tuyến, vui lòng gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Hỗ trợ từ Ban tổ chức sự kiện

Bạn có thể liên hệ với Ban tổ chức sự kiện để được hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt (hoàn trả và hủy vé).