Hướng dẫn dùng vé điện tử

Bước 1. Lấy vé điện tử trong email hoặc mã vé gửi qua SMS và mang đến các điểm đổi vòng tay sự kiện

Nếu bạn mua vé và hoàn tất thanh toán trên Monsoon, hệ thống sẽ gửi đến bạn vé một điện tử vào email và SMS. Vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại khi thanh toán. Nếu bạn nhập sai email và không nhận được vé điện tử, Monsoon sẽ chỉ hỗ trợ bạn nếu bạn cung cấp được các bằng chứng chứng minh bạn là người đã mua vé trước đó.

Bạn có thể in vé điện tử này ra giấy hoặc mang theo điện thoại có mở sẵn vé điện tử trong email và mang đến các điểm đổi vòng tay tham dự sự kiện.

Bước 2. Đưa vé điện tử cho đại lý uỷ quyền của Monsoon Music Festival để kiểm tra

Đại lý uỷ quyền của Monsoon Music Festival sẽ được cung cấp ứng dụng check-in trên smartphone. Với ứng dụng này, họ có thể tự động kiểm tra xem vé điện tử mà bạn mang đến có hợp lệ hay không.

Mỗi vé điện tử chỉ được sử dụng một lần, vì vậy bạn có trách nhiệm bảo mật vé này để tránh các trường hợp rủi ro.

Bước 3. Xác nhận OTP và nhận vòng tay tham dự sự kiện

Ngay khi vé điện tử của bạn được kiểm tra và cho kết quả hợp lệ, một tin nhắn kèm theo mật khẩu OTP sẽ được gửi vào số điện thoại bạn cung cấp khi đặt mua vé, đồng thời hiển thị trên phần mềm soát vé của đại lý.

Nếu bạn không trực tiếp đến đổi vòng, bạn sẽ phải cung cấp cho người được uỷ nhiệm mã OTP này để đối chiếu. Mỗi mật khẩu OTP có hiệu lực trong vòng 15 phút.

Sau khi đại lý xác nhận mã vé điện tử và mã OTP của bạn là hợp lệ, bạn sẽ được nhận các vòng tay tương ứng với các loại vé bạn đã đặt mua. Đại lý sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng vòng tay khi tham dự sự kiện hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang chủ Monsoon Music Festival và qua fanpage chương trình.